Den svenska modellen...
Dela på Facebook

Den svenska modellen!

Ett svenskt storföretag och ett japanskt hade kommit överens om att varje år utkämpa en roddtävling med åttamannalag.

Båda manskapen tränade länge och när dagen för kapprodden kom var bägge lagen i absolut toppform.

Men trots allt arbete svenskarna lagt ned var det japanerna som vann.

Och det med en hel kilometer.

Efter nederlaget var det svenska lagets moral helt i botten.

Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en projektgrupp som skulle undersöka problemet.

Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att japanerna hade haft sju man till att ro och en man till att styra, medan det svenska laget hade haft en man till att ro och sju som styrde.

I denna krissituation visade ledningsgruppen prov på avsevärd handlingskraft och man engagerade en konsultfirma.

Denna fick i uppgift att undersöka strukturen i det svenska laget.

Experterna kom efter flera månaders arbete fram till slutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.

På grundval av experternas rapport genomfördes omedelbart förändringar av lagstrukturen.

Nu hade man fyra styrmän, två överste styrmän och en styrledare och en roddare.

Dessutom införde man ett poängsystem för att motivera roddaren.

- Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar.

Året därpå vann japanerna, nu med hela två kilometer.

Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation.

En bonus betalades till ledningen som tecken på uppskattning för det stora ansträngningar den lagt ned.

Konsultfirman utarbetade en ny analys, där man drog slutsatsen att man hade valt rätt taktik och att motivationen också var god.

Problemet måste alltså vara materialet som följaktligen behövde förbättras.

Idag är det svenska bolaget i färd med att utveckla en ny båt.

Dela gärna med dina vänner på Facebook!Dela på Facebook